Sjoelen Anders 25 (SNOOKER-SJOELEN OF SJOELEN ALS BIJ SNOOKER? = Historie Jaargang A.N.S.)

 

 

 

 

 

 

 

 

TOEN

 

Wanneer je naar het Snooker kijkt, valt op dat een speler bij blijvend scoren, steeds door

mag blijven gaan en zo een FRAME kan winnen. De tegenstander zit op zijn stoel te kijken en wacht zijn kansen af.

Dit is ook voor het sjoelen een mogelijkheid.

 

 

 

 

 

 

NU

FRAME

Een FRAME omvat, bij het snookeren, de speelperiode tot het moment dat de tegenstander niet meer hoger kan komen. Meestal zie je de biljarter wel het Frame afmaken tot aan de laatste (zwarte) bal. Dit heeft ook te maken met de extra prijs, die verbonden is aan de hoogste FRAME.

Wanneer een sjoeler 148 punten behaald zou je dat kunnen zien als het behalen van de eerste stap voor de Frame-winst. Dezelfde sjoeler sjoelt dan ook gewoon door voor het behalen van zijn 2e keer 148 punten. Er wordt doorgesjoeld tot de 148 niet meer wordt gehaald, of tot het FRAME is gewonnen.

Om meerdere redenen kan een FRAME eindigen.

  1. Dit kan door opgave van een sjoeler.
  2. Wanneer één van de sjoelers het vooraf bepaalde aantal keren 148 heeft behaald.
  3. Het FRAME wordt door de scheidsrechter aan een sjoeler toegekend vanwege één of andere regel in het wedstrijdreglement.

GAME

Een GAME is het aantal overeengekomen of vastgestelde aantal FRAMES. Afgesproken kan worden dat je 3 of meer FRAMES moet winnen, voordat je een GAME hebt.

MATCH

Een MATCH is een van te voren overeengekomen of vastgesteld aantal GAMES.

Wie dat aantal het eerst bereikt is winnaar.

 

Bij het snookeren wordt ook gesproken van een BREAK. Dat kan ook bij het sjoelen. Het aantal keren achter elkaar 148 punten is dan de BREAK.

Dit zou aardig kunnen oplopen.

 

Je zou kunnen afspreken, dat het behalen van 152 punten hier telt als twee keer 148 punten.

 

Begin van een partij wordt als volgt bepaald: Wie een schijf het dichtst vóór de poortenbalk schuift begint in het eerste FRAME.

 

De schrijfwijze is als bij het snookeren.                  0   1 (5) 2  0

  • (5) staat voor het aantal Games dat gespeeld wordt. Vijf (5) hier betekent, dat je bij 3 gewonnen Games, winnaar bent van de wedstrijd.
  • De 1 en 2 staan in dit voorbeeld voor het aantal, op dit moment gewonnen Games.
  • De twee nullen (0) staan voor de score in het lopende Frame.

De grote SJOELFAMILIE

In jaargang 3 nr. 3 van het “officieel orgaan van de Algemene Nederlandse Sjoelbond” stond o.a. de volgende zin:   * Beide dagen kenmerkten zich door een uitstekende sfeer en vele malen is mij het woord “SJOELFAMILIE” ter ore gekomen. Dat is een goede zaak. (Oud Voorzitter J.P. Postma)

De Nationale titels kwamen alle in NOORD terecht: Piet Groenendijk, Heren, Nellie Eekhof, Dames, Harm Zoutman, jeugd, Clubs, Ter Apel.

Alleen de titel bij de meisjes kwam terecht in OOST: Marjan Meerveld

Geen gemopper over slechte bakken!

 

SJOELPRAET

 

In dezelfde jaargang 3 nr. 3

Volgens normale regels speelt u per beurt 3 onderbeurten over 10 bakken.

Totaal zijn dit 30 onderbeurten.

Te proberen is, de sjoelers de vrije keus te geven hoe die 30 onderbeurten te gebruiken!

Extreem voorbeeld:

De eerste beurt gaat slecht en de sjoeler gaat 5 onderbeurten gebruiken voor die bak. Voor de laatste 9 bakken heeft deze sjoeler nu nog 25 onderbeurten ter beschikking.

Ander voorbeeld:

De eerste beurt gaat goed en 148 wordt al bereikt in twee onderbeurten.

Deze sjoeler begint aan de volgende 9 bakken met nog 28 onderbeurten tot zijn beschikking.

Men wilde graag de bevindingen vernemen. (A. Oostenbrink)

 

Al toegepast bij Beker.   

 

Jan Oostenbrink gaf aan dat het volgende systeem bij de Beker is toegepast. Wanneer je in de

eerste onderbeurt 20 schijven of meer er in hebt, krijg je 20 punten extra. Ook wanneer je alles er in de tweede onderbeurt in hebt geeft dat ook 20 punten. Maximaal dus 168 punten.

In het spelsysteem *SINGLE COUNT en TRIPLE COUNT* (sjoelen anders nr. 3) zie je de waardering voor de eerste en tweede onderbeurt terug in de eindscore op een andere manier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Oostenbrink

Wim Voorbij Sjoelen Anders 25       (6-6-2023)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu Sjoel de Schilterette.