65 jaar getrouwd

 

Klaas en Co Eveleens-Kuin 65 jaar getrouwd

Bezoek burgemeester Pieter Litjens bijzonder gewaardeerd
Aalsmeer - Het is en blijft altijd een bijzondere gebeurtenis, een bezoek brengen aan een echtpaar dat zestig jaar of zelfs langer getrouwd is en de komst van de burgemeester. Dat was zo met burgemeester Joost Hoffscholte en dat blijft zo met burgemeester Pieter Litjens. Dit bleek afgelopen maandag bij zijn eerste optreden op dit gebied bij het bezoek aan Klaas en Co Eveleens - Kuin in de 2e J.C. Mensinghlaan die een dag eerder, op zondag 26 augustus, op de kop af 65 jaar getrouwd waren. Dit werd overigens op passende wijze gevierd in het Dorpshuis in Kudelstaart waar zij omringd werden door kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en naaste vrienden en bekenden.
Sportveld VVA
Omdat in de vroege ochtenduren het gemeentelijk bloemetje reeds bezorgd was en de burgemeester niet met lege handen wilde komen had hij nog een flesje wijn meegebracht. Al snel bleek dat er meer dan voldoende stof tot praten was en dat het rijke verenigingsleven in Aalsmeer in de inmiddels 86-jarige Klaas en de 84-jarige Co door de jaren heen trouwe bondgenoten heeft gevonden. Co Kuin is overigens in Ilpendam geboren als Jacoba en verhuisde op 8-jarige leeftijd met haar ouders naar de Oosteinderweg in Aalsmeer. Klaas en Co hebben elkaar op het sportveld van VVA aan de Sportlaan leren kennen, maar om nu te zeggen dat het liefde op het eerste gezicht was is overdreven. Allebei hebben ze eerst nog wat verkenningen gedaan, zoals zij het zelf omschreven, maar uiteindelijk hebben zij elkaar toch weten te vinden en in 1942 zijn zij getrouwd. Sinds 1956 wonen zij in de 2e J.C. Mensinghlaan en voordien woonden zij in bij de ouders van Co aan de Sportlaan en acht jaar later verhuisden zij naar de bovenverdieping van een duplexwoning aan de Ophelialaan. Klaas heeft altijd bij een kwekerij gewerkt, eerst bij zijn vader maar nog hij nog zijn broer hadden zin het bedrijf over te nemen.
“Ik leek de koningin wel”
Klaas en Co zijn in het rijke bezit van drie kinderen, de zoons Dick en Nico en dochter Nel, vier kleinkinderen en drie achterkleinkinderen waarmee ze op hun ondertrouwdag met twee auto’s ‘in optocht’ een bezoek gebracht hebben aan het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen en bij Co ontlokte dit de opmerking “ik leek de koningin wel”. Tot vorig jaar deden Klaas en Co alles nog zelf in huis, maar nu krijgen zij wat hulp en verder wordt er deelgenomen aan gymnastiek voor ouderen en jeu de boules staat ook hoog op het activiteitenlijstje. Co is ook nog regelmatig terug te vinden bij de handwerkclub van het Rode Kruis en bij de sjoelclub. Het wandelen is er bij ingeschoten, maar er is nog regelmatig aanloop uit deze hoek. Voor Klaas geldt, dat hij door de jaren heen veel vrijwilligerswerk heeft verricht bij VVA en vermeldenswaard is zeker het 40-jarig lidmaatschap van zijn echtgenote bij de toenmalige sv Olympia (het huidige sv Omnia). In de schoolperiode van de kinderen waren zij nauw bij de school betrokken en toen de kinderen wat ouder waren heeft Co nog zo’n jaar of dertien bij de VBA gewerkt. Een druk bezet leven waarin lief en leed met elkaar gedeeld werd en de nodige strubbelingen werden opgevangen. Met name het jaar 1997 wordt als een ‘rampjaar’ (onder andere door ziekte) omschreven en burgemeester Pieter Litjens gaf er blijk van zijn huiswerk bijzonder goed gemaakt te hebben want hij wist precies waarom en dat gold niet alleen voor dit onderwerp. Het zorgde er mede voor dat in een ontspannen en vooral ook prettige sfeer teruggeblikt kon worden op een over het algemeen mooie periode van 65 jaar. Klaas en Co prijzen zich gelukkig dat zij nog heel veel zelfstandig kunnen doen en hopen dat dit nog een poosje zo blijft, zodat de kinderen, die als het nodig direct klaar staan, ook hun eigen leven kunnen leiden. Burgemeester Pieter Litjens is voorzien van de nodige Aalsmeerse wetenswaardigheden. Bij zijn afscheid wenste hij het bruidspaar nog een aantal gelukkige jaren toe. Vast staat in ieder geval dat dergelijke bezoeken nog veel vaker op zijn agenda zullen staan en voor blije gezichten bij de jubilarissen zal gaan zorgen. Net zo blij als bij Klaas en Co Eveleens - Kuin afgelopen maandag het geval was en het bezoek bijzonder gewaardeerd hebben.
Door Jan Peterse. De nieuwe Meerbode.