SJOELEN ANDERS 20

(andere clubs – “no sides” – HOMAS-Sjoelnieuws – 1e A.N.S.-Beker wedstrijd – de langste sjoelbak? – Wist U)

Na mijn verhuizing ontdekte ik een goed lopende sjoelclub met 60 leden. Geen lid van de A.N.S. – ouwe Schilte sjoelbakken – slechts 3 bakken sjoelen elke donderdagmiddag en vooral heel gezellig. Er wordt dus overdag gesjoeld en er worden ook toernooien georganiseerd waarbij wel 10 of 20 bakken worden gedaan. Eénmaal per week komt men bij elkaar. De beste sjoelers zijn vergelijkbaar met die van de C en D klasse. ZE HEBBEN EEN WACHTLIJST !! dat wens ik elke sjoelclub toe dit jaar.

Spelsystemen.

Door de Heemskerk bakken heb ik dit spelsysteem weer eens uit de “mottenballen ”gehaald. De naam van het spelsysteem zou “zonder kantjes” of “no sides” kunnen zijn.

De regels zijn heel eenvoudig. Er mag niet via de kanten worden gesjoeld. Slechts rechtstreeks.

Wanneer de 1 of de 2 er half in zit, mag je wel “lopen”, oftewel zo sjoelen dat de volgende schijf (de schijf die je sjoelt) ook weer half in de 1 of 2 komt.

Zo kun je doorgaan en er een heel aantal inkrijgen.

Omdat bij de Heemskerk bakken de kanten nog niet goed lopen blijven de scores achter. Als sjoeler moet je wel een andere oplossing vinden voor die kantjes, dus het systeem “no sides”

“Schieten” mag hier ook niet, omdat je dan ook gebruik maakt van het “kantje”.

Jan Drent vormde de uitzondering op 14 januari in Kudelstaart op deze Heemskerk bakken en stond na 15 bakken sjoelen nog op meer dan 140 gemiddeld.

 

                                                                                        …………………………………………………………………Historie…………………………………………………………………

 

Homas-Sjoelnieuws was het orgaan, waardoor elke sjoeler wist waar de toernooien waren. Elke week kon je wel een toernooi sjoelen. De wedstrijd agenda stond VOL. Nog geen internet, geen mobiel!

Verkleind weergegeven 1 HOMAS-Nieuwsblad van 3 pagina’s. Hierop de aankondiging van 41 wedstrijden

Door de brand bij Homas en door het ontstaan van de A.N.S. kwam er een einde aan dat HOMAS-Nieuwsblad (of sjoelnieuws). In het Bondsblad werden nu de toernooien aangekondigd.

De overgangstijd vanaf de oprichting van de sjoelbond naar het volledig “draaien” van die sjoelbond duurde enkele jaren.

Door de A.N.S. werd Nederland ingedeeld in Regio’s, waar ook kampioenschappen werden gehouden. Via die kampioenschappen kon men zich vanaf toen plaatsen voor de NK.

Het aantal “OPEN-TOERNOOIEN”  begon af te nemen, waardoor de topsjoelers het aantal wedstrijden zag verminderen, waar ze tegen elkaar konden sjoelen in landelijk verband.

Het idee ontstond die “Open-toernooien” te kunnen behouden, door ze te koppelen aan een soort GRAND-PRIX.

De GRAND-PRIX zou onder de auspiciën van de A.N.S. moeten vallen.

Als oprichters en bedenkers hiervan (André Jacobs, Frank Cordemeijer, Betsy Jacobs en Wim Voorbij) mochten we ons idee voorleggen tijdens de Bondsvergadering.

Schriftelijk hadden we het idee van een GRAND-PRIX al doorgegeven.

Tijdens die Bondsvergadering legden we onze ideeën op tafel: A.N.S.-BEKER WEDSTRIJDEN.              

Dit gaf even verwarring, omdat de bond had verwacht om over een GRAND-PRIX te moeten spreken.

Ik weet nog dat we erg goed waren voorbereid. Er was door ons al een “voorlopig” wedstrijdreglement. We hadden al met 4 clubs de afspraak, dat hun “Open Toernooi” tevens mocht meetellen als A.N.S.-Beker Wedstrijd.

Wanneer een sjoeler aan het Open Toernooi meedeed, dan kon hij ook via dat toernooi meedoen aan de A.N.S.-Beker, voor anderhalve gulden.

We kregen op die manier al inkomsten om aan het eind van het seizoen prijzen te kunnen kopen.

De Bond hoefde niets te doen. We deden het zelf. Daardoor was de A.N.S.-BEKER een feit en hielden we die belangrijke Nationale wedstrijden.

Op 10 januari 1981 werd de eerste A.N.S.-Beker Wedstrijd gehouden, gekoppeld aan de vroegere Kampioenschappen van Brabant in Alphen Noord Brabant.

Uitslag:                01.         Wim Voorbij                                    1.445 pnt.          25 pnt.

  1. Henk Mulder                                   1.437 pnt.           22 pnt.
  2. Jan Oostenbrink                              1.416 pnt.           18 pnt.
  3. Deen Broos                                      1.416 pnt.           18 pnt.
  4. Ben Michels                                     1.404 pnt.           16 pnt.
  5. Peter Luijendijk                               1.401 pnt.           15 pnt.
  6. C. Wouters                                       1.395 pnt.           14 pnt.
  7. André Jacobs                                  1.377 pnt.           13 pnt.
  8. Albert Geleijn                                  1.372 pnt.           12 pnt.
  9. Frans Krijnen                                   1.371 pnt.           11 pnt.

Verder nog Siem Oostenbrink, Jan Vermetten, Guus Jolly, J. Haarmans, B. Gerrits, P.H. Bruin, Marcel Hup, Marcel Oostenbrink, J. van Vliet en Jan Schuit resp. 10, 9 pnt. t/m 1

(In vroeger jaren won ik weleens een wedstrijd, maar daar moeten anderen maar over schrijven)

De langste sjoelbak!

Op vele manieren trok sjoelen publiek! Maar de mensen horen en zien nu (2022/2023)  niets van sjoelen in de media.

Wanneer we reclame willen maken voor sjoelen in Nederland, dan is ook sponsoring nodig. Mogelijk kunnen de firma’s Heemskerk en Schilte dit samen verwezenlijken. De Beker Wedstrijden worden nu op één of twee locaties gespeeld. Niemand in Nederland, buiten de sjoelers zien dit. Wanneer reiskosten worden vergoed wordt het mogelijk deze wedstrijden door het hele land te houden.

Vooraf berichten in de kranten en lokale TV, en natuurlijk ook op de dag zelf en erna!

 Op de vrijdagavond voor inwoners een wedstrijd houden, die dan een finale spelen op de zaterdag na de voorronden van de Beker. Familie en vrienden van de finalisten van het streektoernooi komen kijken en zien ook de topsjoelers.  Zo kan het weer groeien. Het is maar een voorbeeld. Publiek moet dan wel bij de sjoelbakken kunnen komen!

 Wist u het volgende van de NK 2022 Hoofdklasse Heren?:

De “beste” sjoelbak van de dag bleek bak nummer 8 te zijn.

De gezamenlijke score op deze bak was:      3.715 punten (142,88 gem.)

De “minste” sjoelbak van de dag bleek bak nummer 2 te zijn.

Hier was de gezamenlijke score slechts:      3.331 punten (128,12 gem)

Een verschil van 384 punten (10,34 – 11,52 %; afhankelijk van de rekenwijze)

Er was bij de Heren een verschil per sjoelbak van 14,77 punten.

En van de NK 2022 Hoofdklasse Dames?:

De “beste” sjoelbak van de dag bleek hier bak nummer 7 te zijn.

De gezamenlijke score op deze bak was:      1.428 punten (142,80 gem.)

De “minste” sjoelbak van de dag bleek bak nummer 13 te zijn.

Hier was de gezamenlijke score slechts:      1.218 punten (121,80 gem)

Een verschil van 210 punten (14,19 – 14,71 %; afhankelijk van de rekenwijze)

Dit was bij de Dames een verschil per sjoelbak van 21,00 punten!

 

Wim Voorbij, SJOELEN ANDERS 20      (30-1-2023)